Pocit sebeúcty rozhoduje o kvalitě našeho života (…). Pokud se vám nedostává dostatečného pocitu sebehodnoty, bude pro vás obtížné si vybudovat dobré vztahy s jinými lidmi a také k sobě samým. Bude pro vás obtížné otevřeně říci, co potřebujete, kde leží vaše hranice, kde je vaše „ano“ a „ne“, nebo vést upřímný rozhovor s druhým člověkem.“                                                                     Jesper Juul

 

 

Během semináře budeme hovořit o tom, jak se u dětí vyvíjí pocit sebeúcty a jak tento proces mohou podpořit dospělí. Dozvíte se také, zda lze tento pocit u dětí posilovat navzdory tomu, že naše vlastní pojetí sebeúcty bylo v procesu socializace silně narušeno.

– Co je to sebeúcta a proč je nesmírně důležitá v rozvoji dítěte?

– Čím se liší pocit sebeúcty od pocitu sebejistoty?

– Jak podporovat rozvoj sebeúcty u dětí?

– Jak formulovat sdělení, která přinášejí dítěti drahocenné informace o něm samotném?

 

Dostatečný pocit sebeúcty umožňuje nalézt v obtížných situacích oporu v sobě samém nebo ji adekvátním způsobem hledat v svém okolí. Pomáhá v obtížných a krizových situací (rozvod rodičů, smrt blízké osoby, nemoc, emigrace atd.).

 

Pro koho: pro rodiče dětí  ve věku 0-13 let, pro všechny dospělé,  kteří jsou v každodenním kontaktu s dětmi a záleží jim na jejich harmonickém rozvoji (prarodiče, učitele, pedagogy, psychology, chůvy)

Čas: 2 h (seminář se skládá z přednášky a diskuze).

Cena: 450 Kč  1 osoba / 700 Kč pár 

 

Pro rezervaci místa je potřeba uhradit celou částku předem na účet: 670100-2209551259/6210, nejpozději však týden před začátkem semináře. Ovlivňuje to množství účastníků, které mohu přijmout a také pronájem prostoru. 

Je možné obdržet potvrzení o účasti na semináři. Zájemci o potvrzení ať mi pošlou informaci na email: barbara.kudaj@seznam.cz